U 19
Älby 
Stone  
  Sö 256
Älby 
Stone  
  Sö 257
Älby 
Stone  
  Sö 258
Älby 
Stone  
  Sö 259
Älby 
Stone  
  Sö 201
Älby 
Stone  
  Vg 206
Älgarås kyrka 
Church bell  
  Sm 25
Älghults kyrka 
Door fitting  
  Sk 97
Älleköpinge 
Stone  
  Sö Fv1972;243
Älvesta 
Fragments of a comb  
  Ög HedvallMenander494
Älvestads kyrka 
Grave slab  
  Ög HedvallMenander496
Älvestads kyrka 
Grave slab  
  Ög HedvallMenander497
Älvestads kyrka 
Grave slab  
  Ög 41
Älvestads kyrka 
Stone  
  U 1148
Älvkarleby kyrka 
Stone  
  Vg 196
Älvsborg 
Grave slab  
  Vg 253
Älvsereds kyrka 
Church bell  
  U 116
Älvsunda 
Stone  
  U 117
Älvsunda 
Stone  
  U 118
Älvsunda 
Stone  
  U 119
Älvsunda 
Stone  
  U 1160
Ändersta 
Stone  
  U 356
Ängby 
Stone  
  U 60
Ängby 
Stone  
  U ATA5923/69
Ängby 
Stone  
  U 478
Ängby 
Stone  
  U 916
Ängeby 
Stone  
  U 1139
Ängvreta 
Stone  
  U 715
Ännesta 
Stone  
  U 1013
Ärentuna kyrka 
Stone  
  U 1014
Ärentuna kyrka 
Stone  
  U 1015
Ärentuna kyrka 
Stone  
  Sö 333
Ärja ödekyrka 
Stone  
  Sö 334
Ärja ödekyrka 
Stone  
  Sö 335
Ärja ödekyrka 
Stone  
  Sö 185
Ärnäs 
Stone  
  Sö 186
Ärnäs 
Stone  
  U Fv1990;32B
Ärnevi 
Stone  
  Sö 157
Ärsta 
Stone  
  Vs 21
Äs 
Stone  
  U 1106
Äskelunda 
Stone  
  U 1107
Äskelunda 
Stone  
  Nä 30
Äversta 
Stone