Sk 17
Vä 
 
  Sk 16
Vä 
Amulet  
  Sk 15
Vä 
Mount  
  Vg 160
Väby 
Stone  
  U Fv1971;212A
Vada by 
Stone  
  U Fv1971;212B
Vada kyrka 
Stone  
  U 196
Vada kyrka 
Stone  
  U 197
Vada kyrka 
Stone  
  U 198
Vada kyrka 
Stone  
  U ATA323-3559-2003
Vada kyrka 
Stone  
  U Fv1971;211A
Vada kyrka 
Stone  
  U Fv1971;211B
Vada kyrka 
Stone  
  U 93
Väddesta 
Stone  
  Ög HADS30;4V
Väderstads kyrka 
Door fitting  
  Ög 92
Väderstads kyrkogård 
Stone  
  Sö 316
Vadsbro 
Stone  
  Sö ATA5501/52
Vadsbro kyrka 
Stone  
  Ög 179
Vadstena 
Stone  
  Ög NOR1997;31
Vadstena slott 
Rib  
  N 54
Vågå kirke 
 
  N 452
Vågan 
Loom weight  
  U Fv2012;60
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 959
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 960
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 961
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 962
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 963
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 964
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 965
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 966
Vaksala kyrka 
Stone  
  U 967
Vaksala kyrka 
Stone  
  Nä 2
Väla 
Finger ring  
  U 827
Valby 
Stone  
  N 140
Valby 
Stone  
  Sö 88
Valby 
Stone  
  Sj 22
Valby 
Stone  
  G 326
Valla 
Loom weight  
  G 325
Valla 
Stone  
  Sö 69
Valla 
Stone  
  Bo Boije5
Valla 
Stone  
  U 625
Välla tä 
Stone  
  U 1023
Vallby 
Stone  
  U 718
Vallby kyrka 
Stone  
  Sk 42
Valleberga 
Stone  
  U 219
Vallentuna kyrka 
Building stones  
  U ATA322-4042-2009
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 212
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 213
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 214
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 215
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 216
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 217
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 218
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 220
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 221
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U 222
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U ATA322-3229-2005
Vallentuna kyrka 
Stone  
  U Fv1954;4
Vallentuna prästgård 
Stone  
  Ög 40
Vallerstads kyrka 
Stone  
  Ög 127
Vallingedal 
Stone  
  U 566
Vällingsö 
Rock slab  
  Sk 86
Vallkärra 
Stone  
  Vs 26
Vallrum 
Quern-stone  
  G 206
Valls kyrka 
 
  Sm 79
Vallsjö 
Grave slab  
  Sm 80
Vallsjö 
Stone  
  U 426
Vallstanäs (Linsunda) 
Stone  
  U 427
Vallstanäs (Linsunda) 
Stone  
  G 235
Vallstena kyrka 
 
  G 236
Vallstena kyrka 
 
  G 231
Vallstena kyrka 
Grave slab  
  G 232
Vallstena kyrka 
Grave slab  
  G 233
Vallstena kyrka 
Grave slab  
  G 234
Vallstena kyrka 
Grave slab  
  U ATA423-4018-1999
Valnäs 
Stone  
  U 602
Valö kyrka 
Stone  
  U 603
Valö kyrka 
Stone  
  N KJ55
Valsfjord 
Rock face  
  Sö 273
Valsta 
Stone  
  Sö 47
Vålsta 
Stone  
  Sö 350
Valsta 
Stone  
  Sö 53
Valstad 
Stone  
  Vg 96
Valtorps kyrkogård 
Grave slab  
  IS IR;181
Valþjófsstaður 
Church door  
  SJy 28
Vamdrup 
Gravestone 1 
  G 4
Vamlingbo kyrka 
Grave slab  
  G 5
Vamlingbo kyrka 
Grave slab  
  G 6
Vamlingbo kyrka 
Grave slab  
  G 7
Vamlingbo kyrka 
Grave slab  
  Vs 4
Vändle 
Stone  
  Vs 5
Vändle 
Stone  
  N 84
Vang 
Stone  
  N 83
Vang kirke 
 
  Sö 3
Vänga 
Stone  
  Sö 4
Vänga 
Stone  
  Sö 5
Vänga 
Stone  
  Sö 6
Vänga 
Stone  
  Vg 65
Vånga 
Stone  
  G 124
Vänge kyrka 
 
  G 125
Vänge kyrka 
 
  G 123
Vänge kyrka 
Grave slab  
  U 905
Vänge kyrka 
Stone  
  Sö 253
Vansta 
Stone  
  Sö 254
Vansta 
Stone  
  U 31
Väntholmen 
Stone  
  Hal 5
Vapnö 
Stone  
  U 775
Väppeby 
Stone  
  U 776
Väppeby 
Stone  
  U 640
Väppeby 
Stone  
  U 692
Väppeby 
Stone  
  Sö 37
Vappersta 
Stone  
  Ög 229
Varby 
Stone  
  U 899
Vårdsätra 
Stone  
  Ög 12
Vårdsbergs kyrka 
Grave slab  
  Ög HedvallMenander165
Vårdsbergs kyrka 
Side plate  
  Ög 11
Vårdsbergs kyrka 
Stone  
  Ög HedvallMenander167
Vårdsbergs kyrka 
Side plate ? 
  Sö 133
Väringe 
Stone  
  Vg 138
Vårkumla kyrkogård 
Grave slab  
  Vg 139
Vårkumla kyrkogård 
Stone  
  Sm 63
Värnamo kyrkogård 
Stone  
  Sm 142
Värneslätt 
Stone  
  Sm 143
Värneslätt 
Stone  
  Vg 214
Varnhems kloster 
Bone piece  
  Vg 213
Varnhems kloster 
Piece of moose antler  
  U 717
Värnsta 
Stone  
  U 654
Varpsund 
Stone  
  Vg 220
Värsås kyrka 
Door fitting  
  Vg 99
Värsås kyrkogård 
Lily stone  
  U 173
Väsby 
Stone  
  U 194
Väsby 
Stone  
  Nä 8
Väsby 
Stone  
  IK 241,2
Väsby (?) 
Bracteate (F-type) 
  G 258
Väskinde kyrka 
 
  G 259
Väskinde kyrka 
Altar cross (base) 
  G 263
Väskinds 
Whetstone  
  U AST1;179
Vassunda prästgård 
Sheet  
  U AST1;183
Vassunda prästgård 
Sheet  
  U DLM;70
Vassunda prästgård 
Sheet  
  Vg 20
Västanåker 
Stone  
  D Fv1979;229
Västannor 
Sheet  
  D Fv1980;230
Västannor 
Sheet  
  Ög 139
Väster Tollstads kyrka 
Grave slab  
  Ög 140
Väster Tollstads kyrka 
Grave slab  
  Ög 141
Väster Tollstads kyrka 
Stone  
  U 846
Västeråkers kyrka 
Stone  
  U 847
Västeråkers kyrka 
Stone  
  Vs 8
Västerås 
 
  Vs 6
Västerås 
Brick  
  Vs 7
Västerås 
Brick  
  Vs 12
Västerås 
Grave slab  
  Vs Fv1992;173
Västerås 
Knife shaft  
  Vs 10
Västerås 
Stone  
  Vs 11
Västerås 
Stone  
  Vs 13
Västerås 
Stone  
  U 1008
Västerberga 
Stone  
  G 388
Västerbjärs 
Oval brooch  
  Sö 85
Västerby 
Stone  
  U 889
Västerby 
Stone  
  U 903
Västerby 
Stone  
  U 904
Västerby 
Stone  
  Sö 235
Västerby 
Stone  
  Vg 123
Västergården 
Stone  
  G 192
Västergarns kyrka 
Grave slab  
  G 210
Västerhejde kyrka 
Grave slab  
  G 211
Västerhejde kyrka 
Grave slab  
  Sö 40
Västerljungs kyrka 
Stone  
  Ög 213
Västerlösa kyrka 
Grave slab  
  G 281
Västers 
Whetstone  
  G 180
Västerväte 
Whetstone  
  Sm 64
Västhorja 
Stone  
  U 1147
Västlands kyrka 
Stone  
  U Fv1976;99
Västra Arninge 
Stone  
  Sm 147
Västra Eds ödekyrka 
Stone  
  Vg 75
Västra Gerums kyrka 
Grave slab  
  Gs 8
Västra Hästbo 
Stone  
  Vr 3
Västra Hovlanda 
Stone  
  Sk 25
Västra Karaby 
Stone  
  U 518
Västra Ledinge 
Stone  
  U Fv1967;265
Västra Libby 
Stone  
  Sk 60
Västra Nöbbelöv 
Stone  
  U 606
Västra Ryds kyrka 
Stone  
  U 607
Västra Ryds kyrka 
Stone  
  Sk 26
Västra Sallerup 
Baptismal font  
  Ög 7
Västra Stenby kyrka 
Cover plate  
  Ög 8
Västra Stenby kyrka 
Stone  
  Sk 65
Västra Strö 
Stone 1 
  Sk 66
Västra Strö 
Stone 2 
  U 630
Västra Tibble 
Stone  
  Ög HADS30;10V
Västra Tollstads kyrka 
Grave slab  
  U 703
Västra Väppeby 
Stone  
  G 177A
Väte kyrka 
 
  G 177B
Väte kyrka 
 
  G 177C
Väte kyrka 
 
  G 177D
Väte kyrka 
 
  G 173
Väte kyrka 
Grave slab  
  G 174
Väte kyrka 
Grave slab  
  G 175
Väte kyrka 
Grave slab  
  G 176
Väte kyrka 
Grave slab  
  G 179
Väte kyrka 
Panel painting  
  G 178
Väte kyrka 
Wheel chandelier  
  N KJ68
Vatn 
Stone  
  GR 71
Vatnahverfi (Ø 167) 
Bone piece  
  GR 70
Vatnahverfi (Ø 167) 
Spindle-whorl  
  GR 72
Vatnahverfi (Ø 167) 
Bowl/loom-weight/net-sinker ? 
  GR 74
Vatnahverfi (Ø 167) 
Bowl/loom-weight/net-sinker ? 
  GR 80
Vatnahverfi (Ø 167) 
Loom weight/net-sinker ? 
  GR 69
Vatnahverfi (Ø 70) 
Stone  
  GR 73
Vatnahverfi (Ø 70) 
Bowl/loom-weight/net-sinker ? 
  GR 67
Vatnahverfi (Ø 71) 
Handle  
  GR 68
Vatnahverfi (Ø 71) 
Stone  
  GR 75
Vatnahverfi/Tasersuaq (Ø 171) 
Cross arm ? 
  G 347
Vattugränd 
Brooch  
  Sö 368
Vävelsta 
Stone  
  Ög ATA322-4035-2011:8
Väversunda kyrka 
Cover plate  
  Ög ATA322-4035-2011:16
Väversunda kyrka 
Cover plate  
  Ög ATA322-4035-2011:23
Väversunda kyrka 
Cover plate  
  Ög 57
Väversunda kyrka 
Door fitting  
  Ög N253
Väversunda kyrka 
Gable plate  
  Ög N252
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 51
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 52
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N254
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 53
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 54
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 55
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög 56
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög ATA322-4035-2011:5
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög ATA322-4035-2011:14
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög ATA322-4035-2011:19
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N290
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N293A
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N294
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N293B
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög N251
Väversunda kyrka 
Grave slab  
  Ög ATA322-4035-2011:1
Väversunda kyrka 
Side plate  
  Ög ATA322-4035-2011:13
Väversunda kyrka 
Side plate  
  Ög ATA322-4035-2011:15
Väversunda kyrka 
Side plate  
  Ög N292
Väversunda kyrka 
Side plate  
  Ög N291
Väversunda kyrka 
Grave slab ? 
  Ög ATA322-4035-2011:17
Väversunda kyrka 
Side plate ? 
  Ög 58
Väversunda södergård 
Gable plate  
  Sö 102
Vävle 
Stone  
  Sö 103
Vävle 
Stone  
  Sm 10
Växjö 
Stone  
  U 1024
Vaxmyra 
Stone  
  U 1025
Vaxmyra 
Stone  
  Sj 21
Værløse 
Rosette brooch  
  N 513
Værnes kirke 
 
  N 514
Værnes kirke 
 
  N 515
Værnes kirke 
 
  N 516
Værnes kirke 
 
  N 517
Værnes kirke 
 
  N 518
Værnes kirke 
 
  N 512
Værnes kirke 
Grave slab  
  N KJ56
Veblungsnes 
Rock face  
  U 694
Veckholms kyrka 
Stone  
  U 695
Veckholms kyrka 
Stone  
  U 696
Veckholms kyrka 
Stone  
  U 697
Veckholms kyrka 
Stone  
  U 698
Veckholms kyrka 
Stone  
  U 209
Veda 
Rock slab  
  IK 13,3
Vedby 
Bracteate (B-type) 
  U Fv1969;210
Veddesta 
Copper sheet  
  MJy 100
Vedslet 
Amulet stone  
  U 956
Vedyxa 
Stone  
  U 957
Vedyxa 
Stone  
  Fyn 27
Veflinge 
 
  N A34
Vega 
Fishing weight  
  NJy 56
Veggerby 
 
  NJy 5
Vejby 
Brick 1 
  NJy 6
Vejby 
Brick 2 
  MJy 9
Vejerslev 
Gravestone  
  MJy 43
Vejlby 
Ashlar  
  MJy 73
Vejlby 
Stone  
  SJy 9
Vejle 
Axe  
  U 377
Velamby 
Stone  
  Vg Fv1980;238
Venevalla 
Stone  
  NJy 18
Vennebjerg 
 
  N A285
Vesle Hjerkinn 
Sheet lead  
  NJy 42
Vesløs 
Gravestone  
  Nä 9
Vesta 
Stone  
  Sj 103
Vester Egesborg 
Comb  
  MJy 53
Vester Tørslev 
 
  MJy 54
Vester Tørslev 
 
  MJy 52
Vester Tørslev 
Stone  
  MJy 26
Vester Velling 
Gravestone  
  Syd 7
Vesterborg 
Gravestone  
  GR 58
Vesterbygd 
Bowl  
  GR 56
Vesterbygd 
Rune stick/rúnakefli  
  GR 57
Vesterbygd 
Wooden bowl  
  GR 59
Vesterbygd 
Wooden bowl  
  Bh 38
Vestermarie 
Stone 1 
  Bh 39
Vestermarie 
Stone 2 
  Bh 40
Vestermarie 
Stone 3 
  Bh 41
Vestermarie 
Stone 4 
  Bh 42
Vestermarie 
Stone 5 
  Bh 43
Vestermarie 
Stone 6 
  N 76
Vestre Slidre kirke 
Building stone  
  N 561
Vestre Slidre kirke 
Stone  
  N 562
Vestre Slidre kirke 
Stone  
  N 560
Vestre Slidre kirke 
Stone  
  Ög 201
Veta kyrkogård 
Stone  
  Sm 109
Vetlanda 
Stone  
  Sm 104
Vetlanda kyrka 
Stone  
  Sm 105
Vetlanda kyrka 
Stone  
  Sm 106
Vetlanda kyrka 
Stone  
  Sm 108
Vetlanda kyrkogård 
Grave slab  
  Sm 107
Vetlanda kyrkogård 
Stone  
  N KJ60
Vetteland 
Stone  
  N 162
Veum 
Stone  
  N 161
Veum kirke 
Grave slab  
  Hs 1
Vevlinge by 
Stone  
  U ATA5234/45
Vi 
Loom weight ? 
  U 91
Vible 
Stone  
  U 92
Vible 
Stone  
  MJy 29
Viborg 
 
  MJy 31
Viborg 
 
  MJy 30
Viborg 
Brooch  
  MJy 32
Viborg 
Lead amulet  
  U 102
Viby 
Rock slab  
  Sö Fv1982;235
Viby 
Stone  
  U 412
Viby 
Stone  
  Ög 206
Viby källgård 
Stone  
  Ög ATA4639/62
Viby kyrka 
Stone  
  Ög Fv1965;54
Viby kyrka 
Stone  
  Nä 1
Viby kyrka 
Stone  
  Ög 204
Viby kyrka 
Stone  
  Ög 244
Viby kyrkogård 
Picture stone  
  U 474
Vickeby 
Stone  
  U 475
Vickeby 
Stone  
  U 476
Vickeby 
Stone  
  U 477
Vickeby 
Stone  
  U 375
Vidbo kyrka 
Stone  
  U 376
Vidbo kyrka 
Stone  
  Sö 255
Vidby 
Rock  
  IS NOR1994;20
Viðey 
Rune stick/rúnakefli  
  G 41
Viges 
Stone  
  U 428
Viggeby 
Stone  
  U 716
Viggeby 
Stone  
  Sö 183
Viggeby 
Stone  
  U 750
Viggeby 
Stone  
  U 751
Viggeby 
Stone  
  U 752
Viggeby 
Stone  
  U 844
Viggeby bro 
Stone  
  U 845
Viggeby bro 
Stone  
  U 1117
Vigle 
Stone  
  U 287
Vik 
Stone  
  U 288
Vik 
Stone  
  U 289
Vik 
Stone  
  U 290
Vik 
Stone  
  U 291
Vik 
Stone  
  U 864
Vik 
Stone  
  U 865
Vik 
Stone  
  N A326
Vik i Sogn 
Stone  
  G 386
Viklau kyrka 
 
  G 133
Viklau kyrka 
Grave slab  
  U 676
Viksjö 
Stone  
  U 677
Viksjö 
Stone  
  U 1061
Viksta kyrka 
Stone  
  U 738
Villberga by 
Stone  
  U 958
Villinge 
Stone  
  Fyn 16
Vimose 
Buckle  
  Fyn 19
Vimose 
Comb  
  Fyn 22
Vimose 
Lance head  
  Fyn 18
Vimose 
Plane  
  Fyn 17
Vimose 
Sheath-mount  
  Fyn 20
Vimose 
Chape 1 
  Fyn 21
Vimose 
Chape 2 
  N 169
Vindlaus 
 
  U 794
Vindsberga 
Stone  
  IK 384
Vindum Stenhuse 
Bracteate (B-type) 
  N 170
Vinje kirke 
 
  N 171
Vinje kirke 
 
  Ög 9
Vinnerstads kyrka 
Stone  
  Vg 225
Vintorp 
Seal matrix  
  MJy 65
Virring 
Stone  
  G 392
Visby 
Bone piece  
  G 352
Visby 
Finger ring  
  IK 385
Visby Kungsladugård 
Bracteate (C-type) 
  U 1007
Visteby 
Stone  
  Ög 63
Vistena 
Stone  
  Ög ATA6225/65
Vists kyrka 
Stone  
  Vg 187
Vists kyrka 
Stone  
  Sö ATA322-1467-2011
Vitsand, Bornhuvud 
Rock slab  
  NJy 66
Vitskøl 
 
  U 1170
Vittinge kyrka 
Stone  
  U 977
Vittulsberg 
Stone  
  NJy 78
Vokslev 
 
  NJy 57
Vokslev 
Lead amulet  
  Sj 80
Vordingborg 
Stone  
 
Vörstetten-Schupfholz 
Finger ring  
  Sj 100
Vrangstrup 
Lead amulet  
  Sj 101
Vrangstrup 
Lead amulet  
  Sj 102
Vrangstrup 
Lead amulet  
  Sj 106
Vrangstrup 
Lead amulet  
  Sj 107
Vrangstrup 
Lead amulet  
  NJy 7
Vrejlev 
Stone  
  Sö 75
Vrena kyrka 
Stone  
  Sö 361
Vrena kyrka 
Stone  
  Sö Fv1954;19
Vrena kyrka 
Stone  
  U 332
Vreta 
Stone  
  U 352
Vreta 
Stone  
  Ög N262A
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög N262B
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög 247
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög N261
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög SvK43L4;175
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög SvK43L5;175
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög SvK43L6;175
Vreta klosters kyrka 
Grave slab  
  Ög N262C
Vreta klosters kyrka 
Grave slabs  
  Ög N263
Vreta klosters kyrka 
Stone  
  Ög SvK43L1;174
Vreta klosters kyrka 
Eskilstuna-cist cover plate 
  Ög SvK43L3;175
Vreta klosters kyrka 
Eskilstuna-cist cover plate 
  Sö 246
Vreten 
Stone  
  Sm 81
Vrigstads gamla kyrka 
 
  Sm 82
Vrigstads gamla kyrka 
Church bell  
  Sm 83
Vrigstads kyrkogård 
Stone